Lợi ích khi sử dụng Dr.Koutei Cloud

Tăng khả năng lập kế hoạch sản xuất chính xác và linh hoạt trên hệ thống điện toán đám mây

Thuận tiện truy cập và sử dụng mọi nơi, chỉ cần có Internet

Giảm chi phí đầu tư, không cần cài đặt máy chủ vật lý

Hệ thống cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn và có độ bảo mật cao

Giảm thời gian phải đi giám sát trực tiếp tại hiện trường

Dễ dàng sử dụng, hỗ trợ ngôn ngữ

tiếng Việt

Hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển và mở rộng kinh doanh trong tương lai

Các giải pháp khác

 Nhập thông tin sản xuất khuôn


 Liên kết link với các phần mềm

CAD/CAM/CAE để mở các file định dạng 3D


 Tạo kế hoạch làm việc tự động


 Nhập kết quả thực tế bằng Barcode


 Hiển thị tiến độ công việc cụ thể

 Tính toán chi phí theo thời gian thực


 Phân tích chi phí theo nhiều hạng mục


 Ước tính chi phí, sử dụng cho báo giá.


 So sánh chi phí kế hoạch và thực tế


 Giảm chi phí sai sót trong sản xuất

 Phân tích năng lực nhà máy để nhận đơn hàng


 Hiển thị biểu đồ tải theo nhiều cấp độ


 Hiển thị tải tổng thể của toàn nhà máy


 Đồng bộ hóa với Dr.Koutei PRO


 Tính toán tổng giờ làm việc

Dr.Koutei Web Actual

 Xem kế hoạch qua Tablet hoặc Smart Phone


 Phù hợp cho nhà máy có không gian nhà xưởng nhỏ.


 Hiển thị list đầu việc chính và đầu việc phụ của từng nhân viên


 Hiển thị chi tiết và nguyên công của khuôn qua QR code


 Hiển thị kết quả làm việc hàng ngày của nhân viên

DR.Report

 Tiết kiệm thời gian chuẩn bị báo cáo thủ công


 Liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu


 Tìm kiếm theo các thuộc tính được chỉ định


 Cho phép làm với Macro Excel


 Tự động khởi tạo báo cáo

Machine Link

 Nhận biết đèn trạng thái trên máy để biết

máy chạy hay nghỉ


 Liên kết trực tiếp với máy


 Ghi lại thời gian máy hoạt động theo thời gian thực


 Hiển thị trạng thái hiện tại của máy


 Phân tích thời gian lãng phí trên máy

Chúng tôi sẽ hỗ trợ để "gia tăng" hiệu quả sản xuất nhà máy của bạn

貴社の生産効率を“創り出す‘’お手伝いをいたします。

Compare product
0/4
Remove all
Compare