QUY TRÌNH SỬ DỤNG MACHINE LINK

Bằng cách kết nối các dữ liệu thực tế trực tiếp từ máy, điều này sẽ giúp nhân viên báo cáo thời gian máy chạy

và có thể dễ dàng phân tích thời gian máy dừng.

1) Cài đặt cảm biến nhận diện tín hiệu màu của đèn trên máy

Lắp cảm biến ánh sáng vào máy bạn muốn kết nối. Người dùng có thể tự cài đặt cảm biến. Bộ cảm biến tự động gửi dữ liệu đến chương trình Dr.Koutei

2) Quét barcode cho công việc bắt đầu

Xác định máy, nhân viên và quét barcode để bắt đầu công việc, hoặc người dùng có thể chọn công việc từ bảng kế hoạch trên màn hình. Khi máy được set bắt đầu, hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian.

3) Tự động nhận tín hiệu từ máy

Hệ thống sẽ đọc màu sắc ánh sáng từ cột đèn trên máy để xác định máy đang chạy hay dừng và người dùng có thể chỉ ra nguyên nhân máy dừng để phân tích thêm.

4) Hiển thị báo cáo hoạt động của máy

Hệ thống có thể hiển thị lịch sử của mọi máy. Bằng cách sử dụng màu sắc để phân loại tình trạng hoạt động. Người dùng có thể xem báo cáo theo ngày, tuần, tháng

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG MACHINE LINK

Khi kết nối Dr. Koutei với tất cả các máy, không những có thể hiển thị trạng thái các máy theo thời gian thực, người

dùng cũng có thể phân tích báo cáo sử dụng máy trên một màn hình đơn.

Trạng thái máy theo thời gian thực

Hệ thống Dr.Koutei kết nối tất cả các đèn máy trong nhà máy với hệ thống, nhận biết ra máy đang chạy và dừng ngay lập tức

Cài đặt dễ dàng và an toàn

Hệ thống sử dụng công nghệ cảm biến ánh sáng dễ cài đặt bởi chính người dùng, và không xung đột với điều khoản bảo hành của các nhà cung cấp máy.

Giảm vấn đề quên nhập kết quả thực tế

Khi người dùng không nhập bắt đầu một công việc trên Koutei, mà máy thực tế vẫn đang hoạt động, hệ thống sẽ nhấp nháy tới màn hình trung tâm (được cài đặt trên TV) để cảnh báo

Tăng hiệu suất làm việc của máy

Một bản tóm tắt thời gian thực về lịch sử hoạt động của máy sẽ giúp người dùng phân tích, xác định và tối ưu hóa hiệu năng của máy

Compare product
0/4
Remove all
Compare