ขั้นตอนการทำงานโปรแกรม MACHINE LINK

เชื่อมต่อข้อมูลการทำงานจริงของเครื่องจักรเข้ามาในระบบ Dr.Koutei ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาการทำงานที่แท้จริงของเครื่องจักรและสามารถวิเคราะห์เวลาที่สูญเปล่าเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานได้อย่างง่ายดาย

1) ติดตั้งเซนเซอร์จับแสงที่เครื่องจักร

ทำการติดเซนเซอร์รับแสงสว่างที่เครื่องจักรที่ต้องการเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้เองเพียงแค่รัดเซนเซอร์เข้ากับไฟตัวเซนเซอร์จะส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังโปรแกรม Dr.Koutei โดยอัตโนมัติ

2) สแกนบาร์โค้ดเพื่อเริ่มงาน

ระบุเครื่องจักรและพนักงานและทำการสแกนบาร์โค้ดงานเพื่อเริ่มงานหรือผู้ใช้งานสามารถเลือกงานที่จะผลิตได้เองจากในหน้าจอ โดยเมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานระบบจะคำนวณเวลาเซ็ทงานให้อัตโนมัติ

3) รับสัญญาณเครื่องจักรอัตโนมัติ

ระบบจะทำการรับข้อมูลไฟสัญญาณจากเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานระบบจะกะพริบที่หน้าจอเพื่อให้ทางผู้ใช้งานระบุสาเหตุที่เครื่องจักรหยุดทำงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ในภายหลังได้

4) แสดงรายงานสรุปการทำงานเครื่องจักร

ระบบสามารถแสดงประวัติการทำงานของเครื่องจักรทุกๆ เครื่อง โดยใช้สีในการแยกประเภทของการทำงาน เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยผู้ใช้งานสามารถดูสรุปเป็นรูปแบบ วัน, สัปดาห์, เดือน ได้

ประโยชน์จากการใช้งาน MACHINE LINK

เมื่อเชื่อมต่อ Dr.Koutei กับเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมดแล้วนอกเหนือจากสถานะเครื่องจักรที่แสดงแบบ Real-Time

ผู้ใช้งานยังสามารถดูสรุปรายงานการทำงานเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมดได้ในหน้าจอเดียว

ทราบสถานะเครื่องจักรแบบ Real-Time

ระบบ Dr.Koutei เชื่อมต่อไฟสัญญาณเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด ทำให้ระบบรับรู้ได้ว่าเครื่องจักรไหนที่กำลังทำงานและหยุดทำงานได้ทันที

ติดตั้งง่ายและปลอดภัย

ระบบใช้เทคโนโลยีในการใช้เซนเซอร์จับแสงสว่าง ซึ่งง่ายต่อการติดตั้งโดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ และไม่มีปัญหากับการรับประกันของบริษัทเครื่องจักร

ลดปัญหาการลืมลงผลการทำงาน

เมื่อเครื่องจักรทำงานโดยที่ไม่มีการระบุงานที่จะทำจากผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงสถานะกระพริบไปยังหน้าจอกลาง(ติดตั้งในทีวี) เพื่อแจ้งเตือนไปยังแผนกอื่นๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร

ระบบสรุปข้อมูลการทำงานที่แท้จริงของเครื่องจักรในโรงงาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรได้

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ