โปรแกรมวางแผนการผลิตแม่พิมพ์

ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น 

 ลดปัญหางานดีเลย์ จัดการงานแทรกต่างๆ

 เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตแม่พิมพ์

 สามารถตรวจสอบโหลดการทำงานของทั้งโรงงงาน

  ลดเวลาการตามงาน ตรวจสอบความคืบหน้างานได้แบบเรียลไทม์

 ได้ผลลัพธ์ชั่วโมงการทำงานที่แท้จริง รับรู้ข้อมูลต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น

0+

โรงงานผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ในญี่ปุ่น

0+

โรงงานผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ในไทยและอาเซียน

ลดระยะเวลาการทำงาน

0%

รู้ความคืบหน้าการผลิตแบบ

Real Time

0%

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม

ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ให้กับโรงงานคุณ

   ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ ไม่ต้องลงทุนเรื่องทรัพยากร

   เข้าถึงและใช้งานได้ทุกที่ แบบไม่มีข้อจำกัด

   ระบบฐานข้อมูลมีความยืดหยุ่น ปรับเพิ่ม-ลดพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

   การบำรุงรักษาและมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสูง

   เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็ว รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

5 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม Dr.Koutei

ที่ช่วยให้การวางแผนการผลิตแม่พิมพ์ของคุณง่ายขึ้น

   วางขั้นตอนการผลิต

   สร้างแผนงานอัตโนมัติ

   บันทึกผลการทำงานจริง

   ตรวจสอบความคืบหน้า

   ตรวจสอบต้นทุนการผลิต

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ