Hệ Thống MES ngành Khuôn Mẫu

Đứng đầu tại Nhật Bản 

 Giảm tỷ lệ Delay, tự động ưu tiên các khuôn sửa gấp

 Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch sản xuất khuôn mẫu

 Kiểm soát biểu đồ tải toàn nhà máy

  Kiểm soát tiến độ sản xuất theo thời gian thực, giảm thời gian kiểm tra trực tiếp tại hiện trường sản xuất

 Thống kê giờ làm việc thực tế và chi phí sản xuất theo Real-Time

0+

Công ty sản xuất khuôn mẫu tại Nhật Bản

0+

Công ty sản xuất khuôn mẫu tại Asean

Giảm thời gian làm việc

0%

Theo sát tiến độ theo thời gian thực

0%

Khách hàng

Đem mô hình quản lý sản xuất hiện đại đến nhà máy của bạn

   Giảm chi phí kinh doanh và chi phí nguồn lực

   Truy cập và sử dụng mọi nơi

   Dung lượng lưu trữ dữ liệu mở rộng linh hoạt

   Tiêu chuẩn bảo trì và bảo mật cao

   Công cụ hỗ trợ tuyệt vời khi mở rộng kinh doanh trong tương lai

5 bước áp dụng Dr.Koutei

giúp bạn lập kế hoạch sản xuất khuôn mẫu dễ dàng hơn.

   Tạo dự án khuôn và lập quy trình công nghệ

   Tạo kế hoạch tự động

   Nhập kết quả thực tế

   Giám sát tiến độ

   Phân tích chi phí

Compare product
0/4
Remove all
Compare