ประโยชน์จากการใช้งาน Dr.Koutei Cloud

เพิ่มศักยภาพในการวางแผนให้แม่นยำและยืดหยุ่น บนระบบ Cloud Computing

เพิ่มความสะดวก เข้าถึงข้อมูลงานได้ทุกที่

เพียงแค่มี Internet

ลดต้นทุนธุรกิจ 

หมดปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์

ระบบฐานข้อมูลได้มาตรฐาน

ความปลอดภัยสูง

รวดเร็ว ลดขั้นตอน

ช่วยลดเวลาในตรวจสอบหน้างาน

ใช้งานง่าย รองรับการใช้งาน

ภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ

รองรับการเติบโตและขยายตัว

ทางธุรกิจของคุณในอนาคต

โซลูชั่นอื่นๆ

 ลงข้อมูลการผลิตแม่พิมพ์


 เชื่อมต่อโปรแกรมดีไซน์


 สร้างแผนงานผลิตแม่พิมพ์อัตโนมัติ


 เก็บข้อมูลการผลิตโดยสแกนบาร์โค้ด


 แสดงความคืบหน้าการผลิตแม่พิมพ์

 เรียกดูต้นทุนได้แบบ Real-Time


 แสดงต้นทุนเชิงลึกตามประเภทต่างๆ


 ช่วยประมาณราคาก่อนเสนอลูกค้า


 วิเคราะห์ผลการงานจริงเทียบกับแผน


 ลดปัญหาขาดทุนในการผลิตแม่พิมพ์

 ประเมินงานที่กำลังจะตัดสินใจรับ


 แสดงความคืบหน้าโหลดได้หลายระดับ


 แสดงปริมาณงานโดยรวมของทั้งโรงงาน


 เชื่อมต่อกับโปรแกรม Dr. Koutei Pro


 คำนวณชั่วโมงการทำงานโดยรวม

Dr.Koutei Web Actual

 เรียกดูแผนงาน ผ่าน Tablet หรือ Smart Phone


 เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด


 แสดงงานได้ทั้งงานหลัก, งานสำรอง ของบุคคลนั้นๆ


 แสดงข้อมูลชิ้นส่วน กระบวนการ ผ่าน QR Code


 รองรับการแสดงรายงานประจำวัน

DR.Report

 ลดเวลาการทำรายงานด้วยตัวเอง


 เชื่อมต่อ Excel โดยตรงกับฐานข้อมูล


 ระบุเงื่อนไขการค้นหาบน Excel


 ใช้งานร่วมกับ Macro


 สร้างรายงานแบบอัตโนมัติ

Machine Link

 ใช้เซ็นเซอร์จับแสงของสถานะเครื่อง


 เชื่อมต่อการทำงานเครื่องจักรโดยตรง


 เก็บชั่วโมงการผลิตที่แท้จริง


 แสดงสถานะเครื่องจักรที่แท้จริง


 วิเคราะห์เวลาที่สูญเปล่า

เราจะช่วย "เพิ่ม" ประสิทธิภาพในการผลิตให้กับโรงงานของท่าน

貴社の生産効率を“創り出す‘’お手伝いをいたします。

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ