ขั้นตอนการทำงานโปรแกรม Dr.Koutei Web Actual

1) วางขั้นตอนการผลิต & สร้างแผนงาน

Planner ทำการวางขั้นตอน และสร้างแผนงานผลิต ผ่านโปรแกรม Dr.Koutei PRO


2) แสดงแผนงานของแต่ละบุคคล

พนักงานในไลน์สามารถดูแผนงานของตนเอง โดยรองรับการแสดงแผนงาน ทั้งประเภทงานหลักและงานสำรอง


3) บันทึกผลการทำงานจริงผ่านอุปกรณ์

ลงผลการทำงานผ่านอุปกรณ์ Tablet หรือ Smart Phone


4) รองรับการสแกนด้วย QR Code

แสดงข้อมูลชิ้นส่วน กระบวนการ ผ่านการสแกนด้วย QR Code


5) ดูรายงานผลการทำงาน

ตรวจสอบผลการทำงาน และรายงานประจำวันของพนักงานของแต่ละบุคคล

Web Server Requirement : 

   Web Server OS           Web Server               Network  

  Windows OS(64)            Apache2.4     Wireless Network in Factory 

         

Smart Phone or Tablet : 

                  OS                                      Support Browser

    Android(7.0 or above),                    Google Chrome,

iOS(11 or above), Windows10        Safari, Microsoft Edge

ประโยชน์จากการใช้งาน Dr.Koutei Web Actual

ทำงานร่วมกับ Dr.Koutei Pro สำหรับป้อนผลลัพธ์การทำงาน ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณ

เหมาะสำหรับ โรงงานที่มีพื้นที่จำกัด

หรือไม่สามารถติดตั้ง PC ได้

สามารถแสดงงานได้ทั้งประเภทงานหลัก

และงานสำรองของบุคคลนั้นๆ

แสดงข้อมูลชิ้นส่วน กระบวนการ

ผ่านการสแกนด้วย QR Code

รองรับการป้อนผลลัพธ์การทำงานทางอ้อม

และการแสดงรายงานประจำวัน

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ