Quy trình sử dụng Dr.Koutei Web Actual

1) Tạo quy trình công nghệ và lập kế hoạch

Bộ phận kế hoạch nhập quy trình công nghệ của từng dự án và lập kế hoạch tự động trên Dr.Koutei Pro


2) Hiển thị kế hoạch làm việc của từng nhân viên

Nhân viên có thể xem kế hoạch của từng người. List những đầu việc chính và đầu việc phụ của từng nhân viên


3) Nhập kết quả thực tế qua các thiết bị thông minh

Nhập giờ làm việc thực tế bằng Tablet hoặc Smart Phone.


4) Hỗ trợ Scan bằng máy quét QR Code

Truy cập thông tin tên chi tiết và công đoạn trong khuôn thông qua quét QR code


5) Hiển thị báo cáo công việc

Kiểm tra kết quả thực tế và báo cáo công việc hàng ngày của mỗi nhân viên

Yêu cầu về cấu hình Web : 

   Web Server OS           Web Server               Network  

  Windows OS(64)            Apache2.4     Wireless Network in Factory 

         

Smart Phone or Tablet : 

                  OS                                      Support Browser

    Android(7.0 or above),                    Google Chrome,

iOS(11 or above), Windows10        Safari, Microsoft Edge

Lợi ích sử dụng Dr.Koutei PRO Web Actual

Link với Dr.Koutei PRO để nhập kết quả thực tế qua các thiết bị thông minh như Tablet hoặc Smart Phone.

Phù hợp với nhà máy có diện tích nhỏ hoặc không thể cài nhiều máy tính.

Hiển thị cả những list việc chính và list việc phụ của từng nhân viên

Hiển thị chi tiết và công đoạn của từng

khuôn bằng mã QR

Hỗ trợ nhập những đầu việc gián tiếp (meeting, vệ sinh...) và hiển thị trong báo cáo việc hàng ngày.

Compare product
0/4
Remove all
Compare