ขั้นตอนการทำงานโปรแกรม DR.REPORT

ดึงข้อมูลจากโปรแกรม Dr.Koutei มาสร้างรายงานใน Excel โดยอัตโนมัติ

ลดเวลาการสร้างรายงานด้วยตัวเองและยังสามารถดึงข้อมูลได้อย่าง Real-Time ตลอดเวลา

1) รับตัวอย่างรายงานที่ต้องการ

รับตัวอย่างรายงานที่ลูกค้าต้องการดึงจากระบบ DrKoutei และกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาเช่น รหัสงาน,ช่วงวันที่ โดยทางเราจะทำเอกสารสรุปการทำงานเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

2) เริ่มสร้างรายงาน

ทำการสร้างรายงานโดยระบุคำสั่งในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ทำการเขียน Macro ในกรณีที่รายงานมีความซับซ้อนเพื่อช่วยในการคำนวณอัตโนมัติ

3) ล็อคอินเข้าใช้งาน

เมื่อเริ่มใช้งานบน Excel เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ทางผู้ใช้งานจะต้องทำการล็อคอินเพื่อเข้าใช้งาน โดยสามารถระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงรายงานแต่ละประเภทได้

4) ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

ผู้ใช้งานทำการระบุเงื่อนไขในการค้นหาบนหน้าจอ Excel โดยสามารถพิมพ์เข้าไปเองหรือเลือกจากหน้าจอโปรแกรมได้เลย โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ว่าข้อมูลไหนต้องการเลือกจากบนหน้าจอ

5) แสดงรายงานอัตโนมัติ

ผู้ใช้ทำการกดปุ่มสร้าง Report เพียงแค่คลิ๊กเดียว ระบบจะทำการสร้างรายงานโดยอัตโนมัติพร้อมนำไปพิมพ์ได้ทันที

ประโยชน์จากการใช้งาน DR.REPORT

เมื่อเชื่อมต่อ Dr.Koutei กับ Excel แบบ Real-Time นอกเหนือจากการลดเวลาในการสร้างรายงานด้วยตัวเองแล้ว

ข้อมูลที่แสดงยังมีความน่าเชื่อถือเพราะดึงจากระบบโดยตรงไม่ใช่เป็นการคีย์ข้อมูลโดยพนักงาน

ลดเวลาสร้าง Report

ด้วยการสร้าง Report อัตโนมัติบน Excel ภายในหนึ่งคลิ๊กและ Real-Time จึงลดปัญหาการรายงานผลให้กับลูกค้าล่าช้าได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

รายงานมีความน่าเชื่อถือ

ด้วยการสร้างรายงานโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรม Dr.Koutei โดยตรงทำให้ลดปัญหาการสร้างรายงานผิดพลาดข้อมูลผิดจากพนักงาน

เพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการสรุปข้อมูลจากระบบ Dr.Koutei ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ จึงสามารถนำไปใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจ

เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เนื่องจากระบบทำการดึงข้อมูลและสร้างรายงานโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ใช่งานสามารถสร้างรายงานตามความต้องการของลูกค้า

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ