QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI DR. REPORT

Trích xuất dữ liệu từ chương trình Dr.Koutei để tự động tạo các báo cáo trong Excel.

Giảm thời gian tạo báo cáo thủ công và cũng lấy dữ liệu thời gian thực bất cứ thời điểm nào.

1) Nhận mẫu báo cáo từ khách hàng

Nhận mẫu báo cáo mà khách hàng muốn trích xuất từ Dr.Koutei. Xác định những điều kiện cần tìm kiếm như mã công việc, khoảng thời gian, từ đó chúng tôi sẽ tạo một bản báo cáo tóm tắt để xác nhận

2) Khởi tạo báo cáo

Tạo báo cáo chỉ bằng 1 lick chuột để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Đối với những báo cáo phức tạp sẽ sử dụng Macro.

3) Đăng nhập Dr.Report

Vì lý do bảo mật nên khi bắt đầu chạy Dr.Report, bạn cần đăng nhập để truy cập vào Dr.Report. Bạn cũng có thể chỉ định quyền truy cập đối với từng loại báo cáo.

4) Xác định điều kiện tìm kiếm

Người dùng có thể chỉ định các điều kiện tìm kiếm trên màn hình, có thể nhập bằng tay hoặc chọn từ màn hình chương trình bất cứ lúc nào, người dùng có thể đặt thông tin nào muốn chọn từ màn hình

5) Tự động tạo báo cáo

Người dùng có thể tạo báo cáo với chỉ một click chuột. Hệ thống sẽ tự động khởi tạo báo cáo ngay lập tức.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DR. REPORT

Khi kết nối Dr.Koutei với Excel trong thời gian thực, thời gian tạo báo cáo giảm một cách rõ rệt.

Dữ liệu được hiển thị cũng đáng tin cậy vì nó được trích xuất trực tiếp từ hệ thống chứ không phải là dữ liệu chắp vá từ nhiều

người cung cấp

Giảm thời gian tạo báo cáo thủ công

Tạo báo cáo tự động trên Excel chỉ với một click chuột và theo thời gian thực giúp cho việc gửi báo cáo cho khách hàng kịp thời nhất có thể

Báo cáo rất đáng tin cậy

Bằng cách tạo các báo cáo, Dr. Report trực tiếp truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Dr.Koutei, loại bỏ vấn đề tạo ra các báo cáo gây hiểu lầm từ người dùng

Phân tích dữ liệu đa dạng

Với sự đa dạng của các dạng báo cáo của hệ thống Dr.Koutei giúp người dùng phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định nhanh chóng

Gia tăng sự hài lòng từ khách hàng

Khi hệ thống tự động tìm kiếm và khởi tạo báo cáo, người dùng có thể tạo báo cáo theo nhu cầu của khách hàng

Compare product
0/4
Remove all
Compare